header_logotyp_white.png
LIVSSTILSCOACH & STRESSPEDAGOG

Nina Bengtsson

LIVSSTILCOACHNING & STRESSHANTERING

Varför är det viktigt?

Kunskapen om livsstilens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande har ökat dramatiskt de senaste åren. Trots det utgör negativ stress ett av vår tids allvarligaste hälsoproblem och önskan om att skapa en hållbar livsstil blir allt större hos fler. Med kunskap och medvetenhet kring stress och återhämtning, hälsa och livsstilsförändring kan fler bli friskare, må bättre och ha en tillfredsställande arbetssituation.

LIVSSTILCOACHNING & STRESSHANTERING

Varför är det viktigt?

Behovet i vårt moderna samhälle ökar oavsett kön, utbildning eller socialgrupp av att lära sig att skapa en hållbar livsstil gällande stress och återhämtning. From 2016 har en ny svensk lag implementerats där arbetsgivaren är ansvarig för den psykosociala arbetsmiljön på företaget. Den är instiftad för att minimera att de anställda drabbas av psykisk ohälsa.

Därför vill jag verka i vårt samhälle både mot företag men även mot privat personer för att främja detta arbete.

Jag erbjuder utbildning, coachning, stöd och kartläggning gällande stress och stresshantering men även kost, motion och motivation. Det kan ske både i grupp och individuellt. Jag skräddarsyr utifrån behovet som finns.

STRESSHANTERING

Både för företag och privat.

PRIVAT

Lev i balans och lär känna stressfaktorerna

Jag erbjuder kartläggning gällande stress och stresshantering i relation till dig, ditt yrke och din vardag. Få en bättre förståelse om hur du kan förbättra din livskvalité med stressreducering.

FÖRETAG

Arbeta förebyggande mot stress

Företagets hälsa är beroende på hur väl ledningen och arbetsgrupper klarar av de vardagliga stressfaktorerna. Med lång erfarenhet och kunskap hjälper jag er att få det företagsklimatet ni önskar.

LIVSSTILSCOACHNING

För dig som vill förändra.

INDIVIDUELLA SAMTAL

Skapa din egen drivkraft

Jag erbjuder individuell livsstilscoachning i form av samtal för dig som söker stöd i en förändring. Alla går vi igenom olika perioder i livet och ibland behövs en knuff, nya perspektiv eller motivation innan den sista pusselbiten faller på plats. Livsstilscoachning bygger på balans i vardagen med grund i kost, motion och motivation. Jag skräddarsyr utifrån behovet som finns.