ARBETA FÖREBYGGANDE MOT STRESS

Skräddarsydda lösningar utefter ert behov.

NB_coachning_Stress_Stresshantering_Livsstilscoachning
15 ÅRS ERFARENHET
STRESSHANTERING

Hur arbetar jag som stresspedagog mot företag?

Många människor som jag möter upplever att stressen i deras liv ökar och att det påverkar deras livskvalitet. Vad är då stress? Den vanligaste definitionen av stress är obalans mellan krav och resurser, men vad som upplevs som stress ser olika ut för olika individer. Stress drabbar alla åldrar och alla arbetsplatser och negativ stress utgör ett av vår tids allvarligaste hälsoproblem.

Att satsa på förebyggande hälsovård för sina medarbetare utgör idag en viktig konkurrensfördel i att vara en attraktiv arbetsgivare, som lockar medvetna medarbetare som vill utvecklas och må bra på sitt arbete. Med rätt kunskap och stöd kan människor göra bra val, vilket leder till att såväl enskilda medarbetare som hela företaget blir friskare.

Jag arbetar med att förebygga och motverka stress genom att synliggöra problem kopplade till stress, ge kunskap och information, rådgivning och konstruktiv vägledning. Mitt mål är att öka medvetenheten kring stress och ge konkreta råd för en hållbar livsstil.

Arbetet kan ske både individuellt eller i grupp. Jag erbjuder enskilda samtal för såväl chefer som medarbetare och specialföreläsningar om återhämtning, sömn, kost och motion.

BOKNING & INFORMATION

Ni är varmt välkommen att höra av er! Jag erbjuder behovs anpassade lösningar. Kontakta mig gärna för mer information och bokning.