FÖRÄNDRING, MOTIVATION, STRESSREDUCERING, ÅTERHÄMTNING

Vi tar tillsammans fram ett upplägg som passar er.

KONTAKTUPPGIFTER

Vill ni veta mer?

NB coachning arbetar förebyggande och uppbyggande med stressrelaterad ohälsa och erbjuder behovs anpassade lösningar både privat och för företag. Kontakta mig gärna för mer information och bokning.