ARBETA FÖREBYGGANDE MOT STRESS

Lev i balans och lär känna stressfaktorerna.

NB_coachning_Stress_Stresshantering_Livsstilscoachning
15 ÅRS ERFARENHET
STRESS

Vad innebär det?

Många människor som jag möter upplever att stressen i deras liv ökar och att det påverkar deras livskvalitet. Vad är då stress? Den vanligaste definitionen av stress är obalans mellan krav och resurser. Man pratar om yttre och inre stress. Den inre stressen finns ofta inom personen själv, i hennes personlighet och i hennes tidigare upplevelser. Den yttre stressen är sådant som vi inte själv råder över, t.ex. oönskade förändringar i familje- eller i arbetssituationen eller krig och katastrofer.

Vad som upplevs som stress ser olika ut för olika individer men den drabbar alla åldrar, alla samhällsklasser och arbetsplatser. Trots ökad kunskap om livsstilens betydelse utgör negativ stress ett av vår tids allvarligaste hälsoproblem. Upplever du negativ stress och vill göra en förändring? Genom samtal kring stresshantering kan vi tillsammans förändra din situation.

BOKNING & INFORMATION

Ni är varmt välkommen att höra av er! Jag erbjuder behovs anpassade lösningar. Kontakta mig gärna för mer information och bokning.